1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"